foto Giada Sira Romitti -
GIADA SIRA ROMITTI -
PI-Invest Formacio Predoc Ministeri
ETSE-UV Desp. 1.2.29
Biografia

Vaig estudiar el grau en Matemàtiques, una especialització en l'ensenyament d'assignatures científiques de secundària i un màster en Matemàtiques per a Aplicacions Biomèdiques en la Universitat de Trento (Itàlia). Vaig realitzar la meua tesi de màster en la ETH Zürich (Suïssa) desenvolupant una comparació in silico i in vitro de la dinàmica de fluids de les artèries coronàries. L'itinerari en el qual em embarquè rendeix competències en matemàtiques, càlcul numèric, física, fisiologia, aplicables a una sèrie de disciplines en medicina, indústria farmacèutica, serveis sanitaris. Actualment soc estudiant de doctorat en el grup d'investigació CoMMLab de la Universitat de València, especialitzat en investigació en enginyeria biomèdica. En particular, el meu percorso de doctorat se centra en simulacions d'electrofisiologia auricular. Domini de l'italià (llengua materna), de l'anglés, de l'espanyol i del *valencià. Domini tècnic de la codificació informàtica.

Asignatures impartides i modalitats docents