foto Rosa Maria Isusi Fagoaga
ROSA MARIA ISUSI FAGOAGA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
(9638) 64614
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 13:00. DESPATX 4.07 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9638) 64614
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 11:00. DESPATX 4.07 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9638) 64614
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Textos del currículum