foto Rosa Maria Isusi Fagoaga
ROSA MARIA ISUSI FAGOAGA
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Especialista Pau
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
(9638) 64614
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 09:00 a 11:00. DESPATX 04.07 FACULTAT DE MAGISTERI. TARONGERS. TLF. 9638(64614)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Textos del currículum