foto Carmen Rojo Garcia-Morato
CARMEN ROJO GARCIA-MORATO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9635) 43656
Asignatures impartides i modalitats docents
33057 - Biologia de la conservacióTeoria, Tutories
33106 - Pràctiques externesPrácticum
43054 - Canvi climàtic i biodiversitatTeoria
43278 - Canvi globalTeoria
Tutories
Anual
Dimecres de 13:30 a 15:00. LAB. ECOLOGÍA INTEGRATIVA (ICBIBE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València