foto Raquel Pilar Ortells Bañeres
RAQUEL PILAR ORTELLS BAÑERES
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9635) 43662
Asignatures impartides i modalitats docents
33054 - Processos i mecanismes evolutiusTeoria
33106 - Pràctiques externesPrácticum
33111 - Explotació i control de poblacions naturalsAula Informàtica, Teoria
34191 - BiologiaTutories
43257 - Pràctiques en empresaPrácticum
43272 - Protecció del medi ambient i la seva diversitatSeminaris, Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 10:00 a 12:00. DESP. 2.1.1 ICBIBE
Segon quadrimestre
Divendres de 10:00 a 12:00. DESP. 2.2.1 ICBIBE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València