foto Raquel Pilar Ortells Bañeres
RAQUEL PILAR ORTELLS BAÑERES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9635) 43662
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 09:00 a 12:00. DESPATX 2.2.1 ICBIBE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Conferències
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs