foto Rosana Sarrion Sarrion
ROSANA SARRION SARRION
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
Departament: Didàctica de la Matemàtica