foto Isabel Royo Ruiz
ISABEL ROYO RUIZ
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales Edificio Departamental Central 1er piso-pasillo A Campus Tarongers, s/n. 46022 -valencia
(9638) 28512
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 14:30. 1D12
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:30. 1D12
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 12:30. 1D12
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 18:30. 1D12
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.