foto Rosario Sanchez Perez
ROSARIO SANCHEZ PEREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
(9638) 28252
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 3D05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València