foto Raquel Talens Visconti
RAQUEL TALENS VISCONTI
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 44916
Asignatures impartides i modalitats docents
34082 - Tecnologia farmacèutica ISeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimarts de 08:30 a 11:30. DEPATX 2.37
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València