foto Sergio Sanchez Ruiz
SERGIO SANCHEZ RUIZ
PI Invest Cont Vali
D
:
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
963543113
Asignatures impartides i modalitats docents
33085 - Meteorologia i climatologiaLaboratori
33934 - FísicaLaboratori
43539 - Fonaments de teledeteccióTeoria
43544 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPACHO 3326
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València