foto Sergio Sanchez Ruiz
SERGIO SANCHEZ RUIZ
PI-Invest Doct Uv Senior
:
Departament: Física de la Terra i Termodinàmica
963543256