foto Aurelio Ruiz Gonzalbo
AURELIO RUIZ GONZALBO
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: ARQUITECTURA I TECNOL. DE COMPUTADORS
Departament: Informàtica
(9635) 43964
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 08:30 a 11:30. DESPACHO 2.2.10 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València