foto Carlos Hernandez Sacristan
CARLOS HERNANDEZ SACRISTAN
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: LINGÜÍSTICA GENERAL
Departament: Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
(9638) 64952
Biografia

Des de l'obtenció de l'doctorat en 1994, m'han ocupat diferents temes de lingüística general en el període postdoctoral fins a iniciar, després de la meua estada a la Universitat de Heidelberg el 1992 amb una Beca de la fundació Alexader von Humboldt una reorientació temàtica en l'àmbit de la traductologia i la lingüística contrastiva (Aspects of Linguistic Contrast and Translation. The Natural Perspective, Frankfurt, Peter Lang, 1994), amb especial atenció a la pragmàtica intercultural (Culturas y Acción Comunicativa. Introducción a la Pragmática Intercultural, Barcelona, Octaedro, 1999) . Aquesta etapa es perllonga durant tota la dècada dels anys 90 fins que al començament de nou segle, sense abandonar línies d'investigació precedents, com la pragmàtica i la comunicació intercultural, oriente el meu interès a l'àmbit de la lingüística clínica. La investigació en aquest camp s'ha centrat en la caracterització de el dèficit lingüístic en afàsies, i té en compte per a això dades provinents d'interaccions conversacionals en què participen subjectes amb afàsia. En la monografia Inhibición y Lenguaje. A Propósito de la Afasia y la Experiencia del Decir, Madrid, Biblioteca Nova, 2006, s'estableixen les bases teòriques de la nostra investigació en lingüística clínica. Durant aquest període he estat investigador principal de 5 projectes d'investigació i una acció especial amb finançament ministerial, i un projecte de recerca amb finançament autonòmic.

Publicacions

Carlos Hernández Sacristán (2009) Transculturalidad: sobre fundamentos y límites de la comunicación intercultural. - Universos. 6, pp. 9 - 35. (España): Universitat de València, 2009. ISSN 1698-6083

Carlos Hernández Sacristán; Beatriz Gallardo Paúls (2010) Tres condiciones de empirismo para los hechos del lenguaje, de interés en un enfoque cognitivo. - Revista Española de Lingüística. 40 - 1, pp. 73 - 96. (España): Arco Libros - La Muralla, 2010. ISSN 0210-1874

Carlos Hernández-Sacristán; VicentRosell-Clari; JonathanE.MacDonald (2011) Proximal and distal. Rethinking linguistic form and use for clinical purposes. - Clinical Linguistics & Phonetics. 25 - 1, pp. 37 - 52. (Reino Unido): 2011. ISSN 0269-9206

Carlos Hernández-Sacristán; Vicent Rosell-Clari; Enrique Serra-Alegre; Josep Quiles-Climent (2012) On natural metalinguistic abilities in aphasia: A preliminary study. 904941 - Aphasiology. 26 - 2, pp. 199 - 219. (Reino Unido): 2012. ISSN 0268-7038

Carlos Hernández Sacristán (2012) Sobre la dimensión simbólica del déficit verbal. Racionalidad, emoción y experiencia en Pragmática Clínica. 018957 - Foro hispánico. 44, pp. 47 - 65. (Holanda): Rodopi, 2012. ISSN 0925-8620

Carlos Hernández Sacristán (2015)  Sobre datos conversacionales en la evaluación de la afasia: déficit lingüístico y función ejecutiva. 000731 - Oralia (Madrid). 18, pp. 131 - 161. (España): Arco Libros - La Muralla, 2015. ISSN 1575-1430

Vicent Rosell-Clari & Carlos Hernández-Sacristán (2017) Anomia rehabilitation viewed from a pragmatic functional paradigm. A case study. 017785 - Revista de investigación en logopedia. 7 - 1, pp. 47 - 70. (España): Universidad de Castilla-La Mancha, 2017. Disponible en Internet en: <http://revistalogopedia.uclm.es/ojs/index.php/revista/article/view/186/143>. ISSN 2174-5218

Rosell-Clari,V.; Hernandez-Sacristán,C.; Cervera-Crespo,T.; Lorenzo-Cordero, A. (2021) Assessing natural metalinguistic skills in people with Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. 911795 - Journal of Communication Disorders. 89, pp. 106058 - 106073. (Estados Unidos de América): 2021. ISSN 0021-9924 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2020.106058

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 08:30 a 11:30. DESPATX 5 5ª PLANTA FFT I C
Anual
Dimecres de 10:30 a 13:30. DESPATX 5 5ª PLANTA FFT I C
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.