foto Guillermo Saez Tormo
GUILLERMO SAEZ TORMO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9638) 64160
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 14:00. SECCIÓN DEPARTAMENTAL BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR-FACULTAD MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 14:00. SECCIÓN DEPARTAMENTAL BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR-FACULTAD MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum