foto Lucia Sapiña Garcia
LUCIA SAPIÑA GARCIA
PIT-E.T.S. Informacio
PDI-Asociado/a Unversidad
Àrea de coneixement: PERIODISME
:
963156828
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 12:00 a 14:00. DESPATX 24 5ª PLANTA FFT I C
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions