foto Concepcion Saiz Garcia
CONCEPCION SAIZ GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21815
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 10:30 a 13:00. DESPATX 2F10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs