foto Concepcion Saiz Garcia
CONCEPCION SAIZ GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
Departamento de Derecho Civil 2F10
21815
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPATX 2.F10
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:00 a 10:30. DESPATX 2.F10
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 10:30. DESPATX 2.F10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs