foto M del Carmen Saiz Sanchez
M DEL CARMEN SAIZ SANCHEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9638) 64982
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 11:00 a 14:00. DESPATX. FACULTAT DE MEDICINA PLANTA E1
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.