foto Ruben Salvador Clavell
RUBEN SALVADOR CLAVELL
PI-Invest Doct Uv Junior
:
Departament: Institut Univ. de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED)
Departament de Microbiologia i Ecologia Edifici d'Investigació Jeroni Muñoz, planta 2, porta 2.72 C/ Doctor Moliner, 50 Burjassot (46100) Valencia
43188
Biografia

El Dr. R Salvador-Clavell és Personal Investigador Doctor Júnior en el Departament de Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València (UV). Va estudiar el Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i els Màsters d'Enginyeria Biomèdica, i de Bioinformàtica i Bioestadística, com també el Doctorat en Medicina (especialitat d'Histopatologia i Enginyeria Tissular). Actualment està realitzant el seu Postdoc en el grup de Patògens en Aqüicultura: Patògens de peixos i zoonòtics (PAFZP) de la Dra. Carmen Amaro en el Departament de Microbiologia i Ecología de la Unviersitat de València.
INVESTIGACIÓ/ El treball de la seua Tesi Doctoral es va centrar en la regeneració de cartílag articular a partir de l'aplicació de camps electromagnètics i mecànics sobre cèl·lules mare. La seua funció principal com a Ppostdoc al grup PAFZP és l'estudi de diferents mecanismes de virulència en V. vulnificus. Ha publicat 5 articles científics en JCR (1 Q1), i ha sigut revisor de 2 articles científics en JCR.
FORMACIÓ I AVALUACIÓ/ Ha tutoritzat 2 Treballs Finals de Grau i 2 Treballs Finals de Màster.
ALTRES ACCIONS RELLEVANTS/ Ha format part del comité organitzador de la VI Reunió del Grup de Docència i Difusió en Microbiologia de la Societat Espanyola de Microbiologia, celebrada al juliol del 2024. També és co-autor de l'activitat de divulgació “La Pokédex bacteriana”.

Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Organització d'activitats de R+D
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Tesis, tesines i treballs
Articles en web UV