foto Salvador David Mascarell Palau
SALVADOR DAVID MASCARELL PALAU
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal