foto Maria Dolores Sancerni Beitia
MARIA DOLORES SANCERNI BEITIA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament
(9638) 64536
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 09:00 a 11:00. DESPACHO M113 DEPT METODOLOGIA 1º PISO FACULTAT DE PSICOLOGIA
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 11:00. DESPACHO M113 DEPT METODOLOGIA 1º PISO FACULTAT DE PSICOLOGIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València