foto Santiago Miralles Ricos
SANTIAGO MIRALLES RICOS
PIT G.Investigacio Escala Tecnica Superior
:
Departament: Gerència
64042
Asignatures impartides i modalitats docents
43456 - Introducció a la investigacióTeoria
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.