foto Sandra Perez Rodriguez
SANDRA PEREZ RODRIGUEZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
64391
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. N212 (DEPARTAMENTO PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS)
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. N212 (DEPARTAMENTO PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València