foto Sandra Perez Rodriguez
SANDRA PEREZ RODRIGUEZ
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
64391
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 15:00. N212 DPTO PERSONALIDAD, FAC. PSICOLOGÍA
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 15:00. N212 DPTO PERSONALIDAD, FAC. PSICOLOGÍA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València