foto Patricia Sancho Requena
PATRICIA SANCHO REQUENA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Facultad de Psicología Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Despacho F206 Avda.Blasco Ibáñez, 21 46010 Valencia (9639)83991
(9639) 83991
Biografia
Patricia Sancho Requena, Llicenciada en Psicologia per la Universitat de València (2007), Màster en Psicologia Clínica (2010), Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència (2012), doctora en en Atenció Sociosanitària a la Dependència i Promoció de l'Autonomia, amb Premi Extraordinari de Doctorat (2013). Ha estat professora al Departament d'Educació, de la Universitat Catòlica de Múrci, a la Universitat de Saragossa y, actualment treballa com a Professora Titular en el Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, a la Universitat de València.

És membre del grup de recerca ARMAQoL de la Universitat de València, centrat en la investigació i aplicació de metodologia avançada a la qualitat de vida. Entre les seves àrees d'investigació destaca l'aplicació de models d'equacions estructurals en àrees d'interès en Psicologia com la qualitat de vida, envelliment, atenció a la diversitat o ús de mètodes actius en l'ensenyament. Ha participat en diferents projectes de recerca d'àmbit nacional i internacional, comptant amb publicacions en revistes de prestigi, com ara Structural Equation Modeling, European Journal of Psychological Assessment, o Social Indicators Research, entre d'altres.
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX D02.06. FACULTAT DE MAGISTERI
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX F206 FACULTAT DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs