foto Pau San Valero Tornero
PAU SAN VALERO TORNERO
PDI Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Despatx 4.2.18 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Avgda. de la Universitat, s/n 46100 BURJASSOT, València
(9635) 43451
Asignatures impartides i modalitats docents
33191 - Bioprocessos industrialsLaboratori, Teoria, Tutories
33196 - Enginyeria dels processos en biotecnologia ambientalLaboratori, Teoria, Tutories
33200 - Treball fi de grau en biotecnologiaTreball fi d'estudis
33997 - Operacions bàsiquesSeminaris, Teoria, Tutories
34002 - Treball fi de grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsTreball fi d'estudis
34750 - Expressió gràficaLaboratori, Pràctiques, Teoria
34781 - Projecte fi de grau en Enginyeria QuímicaTreball fi d'estudis
44436 - Disseny de processos i enginyeria de productePràctiques, Teoria
44438 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 4.2.18
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València