foto Joan M. Senent Sanchez
JOAN M. SENENT SANCHEZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Facultat de Filosofia i Ciències de l'EducacióDept.d'Educació Comparada i Hª de l'EducacióAv. Blasco Ibañez, 3046010 Valencia
(9638) 64588
Asignatures impartides i modalitats docents
33456 - Estratègies per a l'aprenentatge i la participació a la universitatPràctiques
33460 - Pràctiques externes. Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatiusPrácticum
33492 - Treball de fi de grauTreball fi d'estudis
33716 - Estratègies per a l'aprenentatge i la participació a la universitatPràctiques
40335 - Pràcticum de les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitatPrácticum
40549 - Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitatTeòric-Pràctic
42266 - Treball fi de màster: especialitat de serveis socioculturals i a la comunitatTreball fi d'estudis
44535 - Sistemes educatius europeusTreballs en grup, Pràctiques, Teoria, Tutories
44546 - Pràctiques externesPrácticum
44547 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. DESPATX 311
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València