foto Marcos Signes Orovay
MARCOS SIGNES OROVAY
PIT G.Investigacio Escala Tecnica Superior
Avalador d'Efimers
Servei d’Investigació i Innovació - Vicerectorat d’Investigació i Política Científica
83082
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.