foto Silvia Martinez Gallego
SILVIA MARTINEZ GALLEGO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
25538