foto Javier Silvestre Rangil
JAVIER SILVESTRE RANGIL
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: ESTOMATOLOGIA
Departament: Estomatologia
654738076
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. CLINICA ODONTOLÓGICA, 1ª PLANTA, DESPACHO PACIENTES ESPECIALES
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. CLÍNICA ODONTOLÓGICA, 1ª PLANTA, DESPACHO PACIENTES ESPECIALES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València