foto Enric Sigalat Signes
ENRIC SIGALAT SIGNES
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
(9616) 25606
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 09:00 a 10:30. 1D19
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. 1D19
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València