foto Juan Carlos Siurana Aparisi
JUAN CARLOS SIURANA APARISI
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Àrea de coneixement: FILOSOFIA MORAL
Departament: Filosofia
Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 6ª Planta, Despacho 607, Avda. Blasco Ibáñez, 30, 46010 Valencia
(9639) 83732
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX 607 (FACULTAT FILOSOFÍA Y CC.EE)
Segon quadrimestre
Dimarts de 13:45 a 14:45. DESPATX 607 (FACULTAT FILOSOFÍA Y CC.EE)
Segon quadrimestre
Dimarts de 19:15 a 21:15. DESPATX 607 (FACULTAT FILOSOFÍA Y CC.EE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs