foto Konstanze Schoeps
KONSTANZE SCHOEPS
PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9639) 83497
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:30 a 14:00. N206 (FALCUTAD DE PSICOLOGÍA)
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 15:00. N206 (FALCUTAD DE PSICOLOGÍA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València