foto Konstanze Schoeps -
KONSTANZE SCHOEPS -
PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
(9639) 83497
Asignatures impartides i modalitats docents
33322 - Treball fi de grau en psicologia - Grau en PsicologiaTreball fi d'estudis
33349 - Tècniques d'entrevista psicològica - Grau en PsicologiaTeòric-Pràctic
43768 - Metodologia de la investigació aplicada a les ciències socials - Màster Universitari en Benestar Social: Intervenció FamiliarTeoria, Teòric-Pràctic
43771 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Benestar Social: Intervenció FamiliarTreball fi d'estudis
44187 - Avaluació i diagnòstic en psicologia de la salut - Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (Ontinyent)Teòric-Pràctic
44195 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44195 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Psicologia General SanitàriaTreball fi d'estudis
64849 - Intervenció en Contextos familiars (Psicoteràpia infantojuvenil i familiar)Teoria
64982 - Intervenció en Contextos familiars (Psicoteràpia infantojuvenil i familiar)Teoria
65720 - Intervenció en Contextos Familiars (Psicoteràpia infanto-juvenil i familiar)Teoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:00. N206 (FACULTAD PSICOLOGÍA)
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:00. N206 (FACULTAD PSICOLOGÍA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València