foto Sonia Martinez Sanchis
SONIA MARTINEZ SANCHIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOBIOLOGIA
Departament: Psicobiologia
(9638) 64825
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 13:00. DESPATX 409 FACULTAD PSICOLOGÍA
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 409 FACULTAD PSICOLOGÍA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València