foto Antonio Soriano Asensi
ANTONIO SORIANO ASENSI
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a de Mobilitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: ENGINYERIA TELEMÀTICA
Departament: Informàtica
Despacho 1.3.26
44240
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 10:30 a 13:30. DESPACHO 1.3.26 ETSE
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:30 a 20:30. DESPACHO 1.3.26 ETSE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València