foto Fernando Soler Alvarez
FERNANDO SOLER ALVAREZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOSOFIA
Departament: Filosofia
(9639) 83748
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 17:00 a 21:00. DESPATX F12- PLANTA BAJA. DEPARTAMENT FILOSOFIA
Primer quadrimestre
Dimecres de 19:00 a 21:00. DESPATX F12- PLANTA BAJA. DEPARTAMENT FILOSOFIA
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:00 a 20:00. DESPATX F12 - PLANTA BAIXA. DEPARTAMENT FILOSOFIA
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 20:00. DESPATX F12 - PLANTA BAIXA. DEPARTAMENT FILOSOFIA
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.