foto Silvia Sanz Blas
SILVIA SANZ BLAS
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
(9616) 25175
Asignatures impartides i modalitats docents
35127 - Promoció d'organitzacions turístiquesPràctiques
35842 - Comunicació de màrquetingPràctiques, Teoria
35871 - Pràctiques externesPrácticum
35872 - Treball fi de grau en ADETreball fi d'estudis
36336 - Prácticas externasPrácticum
36337 - Treball Fi de Grau TADETreball fi d'estudis
40104 - Direcció publicitàriaTreballs en grup, Seminaris, Teoria
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
42979 - Tècniques d'elaboració de treballs acadèmicsTeoria
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València