foto Cristobal Nico Suarez Guerrero
CRISTOBAL NICO SUAREZ GUERRERO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
(9639) 83717
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. MAGISTERI - D2.19 - 963983717
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs