foto Susana Evelyn Sierra Perez
SUSANA EVELYN SIERRA PEREZ
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: EDUC COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUC
Departament: Educació Comparada i Història de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
33708 - Fonaments històrics de l'educacióTeòric-Pràctic
33741 - Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatiusPrácticum
33743 - Treball fi de grau en PedagogiaTreball fi d'estudis
40549 - Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en les especialitats de serveis socioculturals i a la comunitatTeòric-Pràctic
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 14:00 a 16:00. DESPATX 701
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València