foto Raul Tarraga Minguez
RAUL TARRAGA MINGUEZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
(9638) 28858
Asignatures impartides i modalitats docents
33600 - Necessitats educatives especialsTeòric-Pràctic
33602 - Organització i direcció de centresTeòric-Pràctic
44515 - Aplicacions de les TIC en pedagogia terapèuticaAula Informàtica
44529 - Pràctiques externesPrácticum
44530 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 08:00 a 11:00. MAGISTERI - D2.13 - 963828858
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València