foto Marta Talavera Ortega
MARTA TALAVERA ORTEGA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DIDÀCT. DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament: Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
(9639) 83741
Asignatures impartides i modalitats docents
33626 - Didàctica de les ciències naturals de l'educació infantil - Grau en Mestre/a en Educació InfantilTeòric-Pràctic
33628 - Taller multidisciplinar del área: El medio físico, natural, social y cultural - Grau en Mestre/a en Educació InfantilTeòric-Pràctic
33640 - Pràctiques escolars en l'educació infantil I - Grau en Mestre/a en Educació InfantilPrácticum
33641 - Pràctiques escolars en l'educació infantil II - Grau en Mestre/a en Educació InfantilPrácticum
33642 - Pràctiques escolars en l'educació infantil III - Grau en Mestre/a en Educació InfantilPrácticum
33643 - Treball final de grau: Mestre/a en Educació Infantil - Grau en Mestre/a en Educació InfantilTreball fi d'estudis
33653 - Didàctica de les ciències: medi ambient, biodiversitat i salut - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
40294 - Pràcticum: Espec. biologia i geologia - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaPrácticum
40497 - Aprenentatge i ensenyament de la biologia i la geologia - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaLaboratori
42249 - Treball fi de màster: Espec. biologia i geologia - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTreball fi d'estudis
43473 - Bases didàctiques 1 - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTeoria
43474 - Bases didàctiques 2 - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTeoria
43486 - Investigació fonamental en didàctica de les ciències experimentals - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTeoria
43491 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTreball fi d'estudis
Tutories
Anual
Dimarts de 10:00 a 13:00. VICEDEGANAT 2 ENTREPLANTA (FACULTAT DE MAGISTERI)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València