foto Pilar Tejero Gimeno
PILAR TEJERO GIMENO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
(9638) 64670
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 15:30 a 18:30. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER. PISO DPCHO. F320
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Mèrits o aclariments
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs