foto Teresa Osca Casasus
TERESA OSCA CASASUS
PDI-Associat/Da Assistencial Ciencies Salut
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria