foto Josefa Tolosa Chelos
JOSEFA TOLOSA CHELOS
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: TOXICOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
Facultad de Farmacia Despacho 116 Tutorías: lunes de 16 a 19h Teléfono 963543988
963543988
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 15:00 a 18:00. DESPATX 116 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes