foto Luis Torres Asensi
LUIS TORRES ASENSI
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 44578