foto Luis Torres Asensi
LUIS TORRES ASENSI
PDI Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 44578
Asignatures impartides i modalitats docents
34077 - Bioquímica IISeminaris, Teoria, Tutories
42599 - Bioquímica i biologia molecularTeoria
43100 - Regulació del metabolisme en cèl·lules de mamíferSeminaris, Teoria
43108 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.