foto Ruben Torregrosa Sarrion
RUBEN TORREGROSA SARRION
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Primer quadrimestre
Dimarts de 15:30 a 17:00. 1D06.
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:30 a 19:00. 1D06.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València