foto Ruben Torregrosa Sarrion
RUBEN TORREGROSA SARRION
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials