foto Victoria Vazquez Verdera
VICTORIA VAZQUEZ VERDERA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64672
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
33459 - Pràctiques externes. Pràcticum I. Coneixement de contextos socioeducatius - Grau en Educació SocialPrácticum
33460 - Pràctiques externes. Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius - Grau en Educació SocialPrácticum
33462 - Filosofia de l'educació - Grau en Educació SocialTeòric-Pràctic
33492 - Treball de fi de grau - Grau en Educació SocialTreball fi d'estudis
36333 - Sostenibilitat, Cultura i EducacióTeoria
42822 - Prevenció i sensibilització: estratègies comunes als estats en l'eradicació de la violència de gènere - Màster Universitari en Dret i Violència de GènerePràctiques, Teoria, Tutories
42826 - Taller de prevenció i sensibilització - Màster Universitari en Dret i Violència de GènerePràctiques, Teoria, Tutories
43360 - Feminisme: teoria i praxi. Dones i ciutadania - Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'IgualtatSeminaris, Teoria
43368 - Disseny i avaluació de polítiques des de la perspectiva de gènere - Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'IgualtatSeminaris, Teoria
43376 - Educació i co-educació - Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'IgualtatTeoria
43384 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'IgualtatTreball fi d'estudis
44373 - Educació en igualtat - Màster Universitari en Acció Social i EducativaTeoria
44375 - Pràctiques externes - Màster Universitari en Acció Social i EducativaPrácticum
44376 - Treball final de màster - Màster Universitari en Acció Social i EducativaTreball fi d'estudis
44540 - Gestió sostenible d'institucions educatives - Màster Universitari en Política, Gestió i Direcció d'Organitzacions EducativesTreballs en grup, Pràctiques, Teoria, Tutories
44546 - Pràctiques externes - Màster Universitari en Política, Gestió i Direcció d'Organitzacions EducativesPrácticum
44547 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Política, Gestió i Direcció d'Organitzacions EducativesTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 08:30 a 11:30. DESPATX 404 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Primer quadrimestre
Divendres de 08:30 a 11:30. DESPATX 404 (FACULTAD DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ)
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPATX 404 FAC. FILOSOFIA I CCEE
Segon quadrimestre
Divendres de 09:00 a 12:00. DESPATX 404 FAC. FILOSOFIA I CCEE
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.