foto Maria Trelis Villanueva
MARIA TRELIS VILLANUEVA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: PARASITOLOGIA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 44862
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPATX 2-09 (FACULTAT DE FARMÀCIA)
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPATX 2-09 (FACULTAT DE FARMÀCIA)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum