foto Tomas Vazquez Lepinette
TOMAS VAZQUEZ LEPINETTE
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET MERCANTIL
Departament: Dret Mercantil 'Manuel Broseta Pont'
(9616) 25217
Asignatures impartides i modalitats docents
35219 - Dret mercantil ITeòric-Pràctic
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 15:30. DESPACHO 5B10 1ER. CUATRIMESTRE VIRTUALES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València