foto Teodoro Antonio Zornoza Sabina
TEODORO ANTONIO ZORNOZA SABINA
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 44296
Asignatures impartides i modalitats docents
34081 - Biofarmàcia i farmacocinèticaSeminaris, Aula Informàtica, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
40145 - Neurobiologia experimentalLaboratori, Teoria
43034 - Farmacologia de l'addicció a drogues d'abús: perspectives terapèutiquesLaboratori, Teoria
Tutories
Anual
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPATX 2.23
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València