foto Ana Cristina Urquidi Martin
ANA CRISTINA URQUIDI MARTIN
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25199
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 11:00 a 14:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4C11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes